Informácie o tom ako In Body funguje.

Informácie o tom ako In Body funguje.

BIOIMPEDANČNÝ PRÍSTROJ InBody 120

 

InBody je bioimpedančný diagnostický prístroj celosvetovo rozšírený a uznávaný v oblasti komplexnej analýzy ľudského tela. Analyzuje ľudské telo na základe BIA - Bioelektrická impedancia. Táto metóda meria kompozíciu tela malým bezpečným elektrickým prúdom, ktorý voľne prechádza tekutinami vo svalových tkanivách, ale pri prechode tukovým tkanivom sa stretáva s odporom. Tento odpor sa nazýva BIA a je presne meraný prístrojom na meranie telesného tuku.

Prístroj InBody narozdiel od iných prístrojov využívajúcich bioimpenciu analyzuje jedinečnou technológiou segmentovej multi-frekvenčnejDSM-BIA za použitia 10 meraní impedancie 2 rôznymi frekvenciami (20kHz a 100kHz) na každom z 5 segmentov tela (pravá ruka, ľavá ruka, trup, pravá noha, ľavá noha) a nepoužíva k výsledkom žiadne empirické odhady.

 

VÝSLEDKY ANALÝZY A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

·         Výška, váha, celková telesná voda, telesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, bielkoviny, minerálne látky

·         BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pás– boky(WHR)

·         Bazálny metabolizmus (BMR), metabolický vek

·         Hodnotenie tukového a svalového tkaniva, viscerálny (útrobný) tuk

·         Analýza zloženia tela, analýza svalovej a tukovej hmoty, analýza miery obezity,  história telesnej stavby, segmentálna beztuková hmota, segmentálna tuková hmota, kontrola váhy, fitness skóre

·         Meranie v jednotlivých častiach tela stanovené každou frekvenciou samostatne

InBody je vyzdvihované svetovými medicínskymi expertmi a profesionálmi vďaka svojej schopnosti analyzovať široké spektrum hodnôt zloženia tela, a taktiež vďaka svojej klinickej spoľahlivosti. Spoločnosť BIOSPACE sústredila svoje celé úsilie na vytvorenie jedinečného prístroja pre analýzu telesnej kompozície, pretože presná diagnóza je základ pre efektívnu liečbu a správne chudnutie.

InBody technológia je patentovaná ako jediná technológia svojho druhu vo vyspelých krajinách sveta ako je USA, Japonsko, ale aj v európskych krajinách. S použitím metódy 8-bodových dotykových 4polárnych elektród meria InBody telo po segmentoch pomocou najpresnejšej technológie DSM-BIA. Preto prístroje InBody získali mnoho svetových ocenení a certifikátov.

 

Všetky meracie prístroje InBody sú produktom spoločnosti Biospace, ktorá bola založená v roku 1996. Za túto dobu dokázala urobiť veľké pokroky vo vývoji prístrojov InBody. 

Prístroje InBody patria medzi úplnú špičku medzi bio-impedančnými analyzátormi ľudského tela. Analýza na prístroji InBody je nielen veľmi efektívna, ale navyše aj vhodná pre všetkých t.j. ľudí od 6 – 99 rokov o váhe od 5 do 250kg a výške minimálne nad 100 cm. Ohromí Vás jeho rýchlosť, samotná analýza trvá len 17 sekúnd.

Doba merania na InBody trvá pár desiatok sekúnd. Nieje nutné pri nej odkladať väčšinu oblečenia. Nutné je mať iba holé ruky a nohy, aby všetkých osem dotykových elektród splnilo svoju funkciu bezchybne.

Technológia DSM-BIA zaručuje jednu z najpresnejších dostupných analýz na svete. Žiadna iná váha s bio-impedančnou techológiou (tukomerom), ktorú vám ponúknu všade inde, vám nebude môcť zaručiť tak presnú analýzu ako InBody.

Software vám ponúkne veľa údajov, ktoré zistí na základe merania na InBody – od množstva svalovej hmoty a tuku cez vyváženosť tela až po cvičebný plán.

Nech už meranie na InBody podstúpi dieťa, starý človek, svalnatý športovec, či veľmi obézny jedinec, InBody vždy zmeria presne, pretože meranie sa neopiera o empirické údaje, štatistické výpočty a tým sa stáva jedným z najpresnejších analyzátorov ľudského tela na svete.

Presnosť výsledkov analýzy bola overená prístrojom DEXA ataktiež CT!

 

Prístroj nie je vhodný pre ľudí s kardiostimulátorom a tehotné ženy!!!

Kontakt

Chudnem-rozumne

Družstevná 8
Limbach
90091

+421.903743302